İnsan Kaynakları Politikamız

Parlayan Bir Kariyer İçin DoĞru Tercih Emek Mücevher 

Emek Mücevher'li Olma Kültürümüz

 

İnsan Kaynakları Stratejimiz
Emek Mücevher İnsan Kaynakları stratejimiz; Yetenekli, şirketine bağlı, Emek Mücevher değerlerini benimsemiş verimli bir işgücüne sahip olmaktır.

 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Emek Mücevher'in stratejik hedeflerine ulaşması ve sektördeki liderliğini sürdürebilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

 

İnsan Kaynakları Misyonumuz
Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, ihtiyaçlar paralelinde uzmanlaşmış kadroların istihdamını sağlamak ve geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

 

Temel Değerlerimiz
Tüm faaliyetlerimizde "önce insan" ilkesini temel değger olarak kabul ederiz.
İliskilerimizde karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamına önem veririz.
Lider konumda kalabilmek için farklılaşma ve sürekli yenilenmeyi temel ilke kabul ederiz. 
Ekip çalışmasının önemine inanırız.
Müşteri ve pazar odaklı düşünürüz. 
Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetine önem veririz. 
Çalışanlarımızın kişişel ve mesleki gelişimine önem veririz.
Sonuç odaklı düşünürüz.
Başarıya giden yolun özverili ve disiplinli çalısmaktan geçtiğine inanırız. Bu doğrultuda, Emek Mücevher’de varlık gösteren, konusunda uzman olan tüm çalışanlarımızın gelişimi ve ailemize yeni katılacak olan uzman personellerinin, Emek Mücevher değerlerini benimsemesi için Emek Mücevher Akademi ile eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi sürdürürüz.

 

İşe Alım Uygulamalarımız
İşe alım uygulamalarımız yetkinlik modelimizde yer alan özelliklere göre yapılmaktadır. Adaylarımızın pozisyonlara uyğunluğu yaptığımız mülakatlar ve test vb. uygulamalarla değerlendirilmektedir.

 

Ücretlendirme
Ücret kademelerimiz, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Piyasa kosulları ve şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit ise eşit ücret uygulanması esastır. Çalışanlarımıza yılda 12 maaştan oluşan (yıllık) ücret politikası uygulanmaktadır. Belirlenmiş şirket politikaları çerçevesinde, yılda 1 (bir) kez Ocak ayında piyasa konumlandırması ile kişisel ve takım performans sonuçları dikkate alınarak ücret artışı yapılmaktadır.

 

Performans Değerlendirme
Performans değerlendirme sistemimiz, yılda 1 kez uygulanan ve yıl içinde de gelişimi izlenen hedef ve yetkinlik odaklı bir sistemdir. Şirketimizin vizyon-misyon ve stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde, çalışanlarımızın bireysel katkılarını görmelerini sağlamak, çalışanlarımıza verilen hedeflerin şirketimiz hedefleriyle örtüşmesi, hedeflerimizin gerçekçi olması ve karşılıklı güvene dayanması sistemimizin esasını oluşturmaktadır.

 

Eğitim & Gelişim
Emek Mücevher: Kurumsal Öğrenme için Güçlü bir Model...

En büyük sermayemizin insan olduğunu düşünerek, bu sermayeye ne kadar çok yatırım yaparsak geri dönüşünün o kadar çok olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle, Emek Mücevher’ de, yüksek performansı destekleyecek çalışan gelişimini esas alan bir eğitim ve gelişim sistemini esas almaktayız.

Emek Mücevher egitimleri; proaktif ve merkezi bir yapı altında toplanmiş, ihtiyaca yönelik hazırlanmış eğitimlerden oluşan, Emek Mücevher iş stratejisi ile bağ kurmuş bilgiler içeren, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik eğitim proğramları ile yaşam boyu ögrenmeyi hedefleyen eğitimlerden oluşur. Böylece Emek Mücevher Eğitimi, Emek Mücevher kültürünün gelişimine destek veren eğitimi, çalişma yaşamının bir parçası haline getirir.

 

Kariyer Fırsatları İçin Tıklayınız