• .Emek Mücevher’in faaliyet gösterdiği sektörlerin belirlenen amaçlara ulaşmasında aile bireyleri ile profesyonel yöneticiler tam bir iş birliği ve güven ilişkileri içerisinde çalışırlar.

• Emek Mücevher’in uzmanlık, bilgi, beceri, yetenek, çalıskanlık, girişimcilik sürekli desteklenir, teşvik edilir ve ödüllendirilir. Terfiler, atamalar ve teşvikler, objektif kıstaslara dayalı olarak yapılır.

• Emek Mücevher’in her kademesinde olan kadrolar eşit ve adil muamele görürler.

• Emek Mücevher’in çalısanlarla ilgili olarak alınan kararlar muhakkak sağduyuya dayalı, insaflı ve vicdanlı bir yönetimin oluşturduğu kararlardır.

• Yasalara saygı, mevzuata uymak, mesleki ahlak ve kuralları içinde çalısmak, üretilecek ürün ve hizmeti en iyi şekilde üretip pazara sunmak, ulusal pazarda en iyilerinden biri olmak, Emek Mücevher’in vazgeçilmez ve taviz verilmez ilke ve hedeflerini oluşturur.

• Ulusal pazarda en önemlilerden biri olmayı hedefleyen Emek Mücevher , çağdaş ve gerçekçi, profesyonel yönetim, teknik ve usulleriyle yönetilir.

• Üründe, teknolojide, pazarlamada sürekli en iyiyi hedefleyen Emek Mücevher, aynı gayreti Faaliyet gösterdiği sektörlerde de, yönetiminin tüm kademelerinde sürdürür.