Üyelik Sözleşmesi

Anasayfa | Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.emekmucevher.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Naci Çakır Mh. Dikmen Caddesi No:263/A 06450 Çankaya/ANKARA adresinde mukim EMEK KUYUMCULUK OTO. İNŞ. TUR. EĞT. ve ÖZEL ÖĞR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle "EMEK MÜCEVHER" olarak anılacaktır).

b) www.emekmucevher.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

c) www.emekmucevher.com internet sitesine üye olmadan alışveriş yapan internet kullanıcısı (Misafir)


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu EMEK MÜCEVHER' in sahip olduğu www.emekmucevher.com internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma ve işlem yapma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, Üye' nin istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, yasal ve sözleşmesel olarak talep edilen ve gerekli onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basması gerekli ve yeterlidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.

3.2. Üye, www.emekmucevher.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, EMEK MÜCEVHER'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığı ve uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye/Misafir www.emekmucevher.com internet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Misafir'in www.emekmucevher.com internet adresi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde EMEK MÜCEVHER'ın üyelik sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Ayrıca, EMEK MÜCEVHER'ın söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. Üye, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, EMEK MÜCEVHER tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EMEK MÜCEVHER'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, doğrudan Üye sorumlu olup EMEK MÜCEVHER'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.5. www.emekmucevher.com adresi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, EMEK MÜCEVHER mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.

3.6. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre EMEK MÜCEVHER veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.emekmucevher.com kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları EMEK MÜCEVHER' dan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler EMEK MÜCEVHER tarafından görülmez ve kaydedilmez).

3.7. Üye, www.emekmucevher.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi Misafir tarafından www.emekmucevher.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyenin talebi doğrultusunda EMEK MÜCEVHER tarafından gerekli işlem yapılır.

3.9. EMEK MÜCEVHER tarafından www.emekmucevher.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10. EMEK MÜCEVHER, üyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatta dahil olmak üzere kişisel bilgilerini Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda yasal yükümlülük kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilir.

3.11. EMEK MÜCEVHER web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Misafir'in, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye EMEK MÜCEVHER web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. EMEK MÜCEVHER, www.emekmucevher.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Misafirlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya EMEK MÜCEVHER web sitesi'nde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.


3.13. Üye bilgileri EMEK MÜCEVHER tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla yürürlükteki Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin Misafirlerine sunduğu deneyimi ve www.emekmucevher.com internet sitesini geliştirmektir.

3.14. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen EMEK MÜCEVHER takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, EMEK MÜCEVHER'ın üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.15. EMEK MÜCEVHER, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlar. Gerek görmesi halinde elektronik posta ile Misafirlerine bildirebilir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.emekmucevher.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.emekmucevher.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.16. Taraflar, EMEK MÜCEVHER' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.emekmucevher.com internet sitesinde bulunan ticari markalar, ticari unvanlar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler, sitede kullanılan diğer tüm meteryaller, teknik veriler EMEK MÜCEVHER'ın mülkiyetindedir. Bu sitede sunulan tüm bu ibareler EMEK MÜCEVHER adına tescillidir. Bu sebeple www.emekmucevher.com internet sitesi üzerinde yer alan hiçbir ibare kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izin alınmadan kullanılamaz. Üye/Misafir'in bu haksız davranışlarından dolayı EMEK MÜCEVHER'ın her türlü tazminat ve sair taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

3.18. Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni

 

Üye, verdiği iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgileri ile satın aldığı ürün-hizmet alışverişlerine, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; EMEK MÜCEVHER tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde , gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında www.emekmucevher.com internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bu doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine açıkca izin (rıza-onay) verdiğini kabul ve beyan eder.

3.19.Elektronik Ticari İleti Gönderimi İzni

Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini www.emekmucevher.com' a girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için EMEK MÜCEVHER' a SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderimi için açıkca izin ve onay verir.

3.20. Üye www.emekmucevher.com' a üye olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile Emek Mücevher ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. Üye, EMEK MÜCEVHER'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak veya Misafir hesabındaki Hesap Bilgisi kısmında yer alan Duyuru Kanallarındaki onay işaretini kaldırarak veya gönderilen SMS'lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

3.21. İletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan Üye, www.emekmucevher.com üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptığında, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulunce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.

3.22. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Misafir sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile EMEK MÜCEVHER' ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. EMEK MÜCEVHER, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.


 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya EMEK MÜCEVHER tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi EMEK MÜCEVHER da hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.


 

5. İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Tebligat Adresleri

Üyenin EMEK MÜCEVHER'e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

EMEK MÜCEVHER tarafından, Üye'nin sadece yasal elektronik adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır.

EMEK MÜCEVHER tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın EMEK MÜCEVHER tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Misafir’e ulaştığı kabul edilecektir.


EMEK MÜCEVHER ve Üye, bildirim ve taleplerini ayrıca şahsen veya yazılı olarak da yapabilir.


7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.